Receptiediensten

Receptiediensten zijn met name belangrijk omdat het een grote rol speelt in het totale veiligheidsplan en dit de eerste indruk is van uw bedrijf. Bij het binnenstappen van uw kantoor is de aanwezige medewerker bij de receptie het visitekaartje van uw bedrijf. Daarnaast heeft deze receptionist(e) een belangrijke taak in het totale veiligheidsplan. De receptionist(e) kan een spil zijn in het totale preventie- en calamiteitenplan van uw onderneming.

Wij kunnen uw organisatie ondersteunen op het gebied van receptiediensten. Weet u al precies wat u nodig heeft op uw bedrijf? Dan kunnen we hiervoor direct personeel leveren. Wij beginnen als bedrijf altijd met een inventarisatie van wat u van ons verwacht en kijken hoe we dit dan het beste kunnen invullen. Desgewenst is het ook mogelijk om de receptiediensten te combineren met beveiligingswerkzaamheden. Wij stellen ons zeer flexibel op naar u als opdrachtgever. Dit realiseren wij doordat wij 24 uur per dag beschikbaar zijn om uw receptie te voorzien van een receptionist(e).

Werkzaamheden receptionist

De werkzaamheden van een receptionist zijn zeer divers. Naast receptiewerkzaamheden werken ze ook mee in de dagelijkse processen van uw bedrijf. Ontdek wat een receptionist voor u kan betekenen:

Administratie

De administratieve taken van een receptionist(e) zijn het noteren van gegevens van bezoekers, klanten of personeel en eventueel het uitreiken en innemen van bezoekerspassen. Andere taken zijn het beantwoorden en doorverbinden van binnenkomend telefoonverkeer naar de desbetreffende persoon, het verwerken en verdelen van binnenkomende en uitgaande post en eventueel het inkomende mailverkeer beandwoorden.

Gastheerschap - Service

Alle beveiligingstaken tijdens een winkelsurveillance worden zoveel mogelijk proactief ingezet. Een fijne sfeer in uw winkel of winkelcentrum is een van de doelen van een winkelsurveillant. Een surveillant heeft als hoofddoel de-escalerend en behulpzaam optreden zodat ingrijpen bij geweld of agressiviteit wordt voorkomen. Daarnaast heeft deze nog dienstverlenende taken zoals het verwijzen van bezoekers en leveranciers.

Visitaties

Het onverwacht inzetten van een visitatie controle, is een preventief middel dat diefstal terugdringt in uw onderneming. Bij visitatie gaat het om het inkijken van tassen, koffers, jassen, etc. waarbij de te visiteren persoon wordt verzocht deze te openen of leeg te maken. Visiteren kent daarmee geen direct actieve handeling van de beveiliger richting de te visiteren persoon. Visitatie is ook geen dwangmiddel; de te visiteren persoon mag weigeren en kan niet tot visitatie worden gedwongen.

Hulpverlening

Receptionisten bieden basishulpverlening wanneer de veiligheid of gezondheid van bezoekers of medewerkers in gevaar is. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij ongevallen, ontruiming of evacuatie en brandbestrijding. De beveiliger verleent EHBO of verwijst door naar de Spoedeisende Hulp. Ook alarmeert en ondersteunt deze hulpdiensten wanneer noodzakelijk.

Sleutelbeheer

Zorgvuldig omgaan met sleutelbeheer is van groot belang om ongewenste bezoekers tegen te gaan. Onder receptiediensten valt ook het beheren van de sleutels van uw bedrijf met als doel te voorkomen dat sleutels in verkeerde handen terechtkomen.

Meer weten over de receptiediensten van Carnivore Security?

Neem voor vragen over onze werkwijze en de mogelijkheden van de receptiediensten gerust contact met ons op. Dit kan door het contactformulier in te vullen, of door middel van een vrijblijvende offerte aan te vragen, deze wordt dan afgestemd op uw situatie.

Scroll naar boven
Heeft u een vraag?