Winkelsurveillance

Winkelbeveiliging door surveillant

Een winkelsurveillant is een beveiliger die actief is binnen winkels en winkelcentra. De toegevoegde waarde van winkelsurveillance is het voorkomen van winkeldiefstal en -criminaliteit, deze vormen helaas een grote kostenpost voor winkels en winkelcentra. Het winkelpersoneel heeft vaak niet de mogelijkheid om hier toezicht op te houden. We bieden dan ook tal van mogelijkheden om diefstal en criminaliteit in winkels zo efficiƫnt mogelijk aan te pakken.

Onze winkelsurveillanten staan voor u klaar om de veiligheid van uw personeel en de bezoekers te waarborgen. Wij zijn een bedrijf die graag met u meedenkt om ervoor te zorgen dat uw winkel of winkelcentra optimaal rendement kunnen behalen. Weet u al precies wat u nodig heeft? Dan kunnen we hiervoor direct personeel leveren. Zij zullen handelend optreden wanneer zich een onveilige situatie voordoet, kunnen snel schakelen tussen diverse taken en zijn breed inzetbaar. Daarom begint winkelsurveillance met een inventarisatie van waar bij uw winkel of winkelcentra de risico’s liggen en hoe we deze het beste kunnen opvangen. In sommige gevallen kan ook het gebruik van technische installaties bijdragen tot een oplossing voor de veiligheid.

Werkzaamheden winkelsurveillant

De werkzaamheden van een winkelsurveillance zijn zeer divers. NAAST winkelbeveiliging hebben ze ook dienstverlenende taken.Ontdek wat beveiliging van winkels voor u kan betekenen:

Surveilleren

De beveiligingsmedewerker surveilleert in een bepaald gebied van het winkelcentrum. Hij/zij heeft als doel het handhaven van orde, rust en veiligheid. Bezoekers die zich misdragen of overlast veroorzaken worden aangesproken of verwijderd uit het centrum. Ook houdt de winkelbeveiliger de veiligheid van medewerkers zoals winkelpersoneel en ondersteunende diensten in de gaten.

Brand- en Sluitrondes

Wanneer alle medewerkers en bezoekers van uw onderneming naar huis zijn, controleren onze beveiligers de winkel of het winkelcentrum. Tijdens deze controle wordt er gekeken of alle ramen en deuren zijn afgesloten, handelt deze preventief op brandgevaarlijke situaties, schakelt verlichting en eventueel elektronische apparaten uit en activeert tot slot het alarmsysteem.

Gastheerschap - Service

Alle beveiligingstaken tijdens een winkelsurveillance worden zoveel mogelijk proactief ingezet. Een fijne sfeer in uw winkel of winkelcentrum is een van de doelen van een winkelsurveillant. Een surveillant heeft als hoofddoel de-escalerend en behulpzaam optreden zodat ingrijpen bij geweld of agressiviteit wordt voorkomen. Daarnaast heeft deze nog dienstverlenende taken zoals het verwijzen van bezoekers en leveranciers.

Hulpverlening

Winkelsurveillanten bieden basishulpverlening wanneer de veiligheid of gezondheid van bezoekers of medewerkers in gevaar is. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij ongevallen, ontruiming of evacuatie en brandbestrijding. De beveiliger verleent EHBO of verwijst door naar de Spoedeisende Hulp. Ook alarmeert en ondersteunt de beveiliger hulpdiensten wanneer noodzakelijk.

Visitaties

Het onverwacht inzetten van een visitatie controle, is een preventief middel dat diefstal terugdringt in uw onderneming. Bij visitatie gaat het om het inkijken van tassen, koffers, jassen, etc. waarbij de te visiteren persoon wordt verzocht deze te openen of leeg te maken. Visiteren kent daarmee geen direct actieve handeling van de beveiliger richting de te visiteren persoon. Visitatie is ook geen dwangmiddel; de te visiteren persoon mag weigeren en kan niet tot visitatie worden gedwongen.

Meer weten over winkelsurveillance van Carnivore Security uit Groningen?

Neem voor vragen over onze werkwijze en de mogelijkheden van winkelbeveiliging gerust contact met ons op. Dit kan door het contactformulier in te vullen, of door middel van een vrijblijvende offerte aan te vragen, deze wordt dan afgestemd op uw situatie.

Scroll naar boven
Heeft u een vraag?